İş Yeri Eğitimi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında  İş Yeri Eğitimine (İYE) Gidecek Öğrencilerin Dikkatine

Bu yıldan itibaren İş Yeri Eğitimi'ne gidecek öğrencilere İşsizlik Fonundan ücret ödemesi yapılacaktır. İlgili ödemelerin yapılabilmesi için İşyeri evraklarını bölüm Başkanlığna teslimi esnasında öğrencilerin Yapı Kredi Bankası Çemenzar Şubesinden açtırdıkları hesaba ait "Hesap Cüzdanı Fotokopisi"ni eklemeleri gerekmektedir.

Daha önceki yıllara ait işyeri eğitimi protokolü imzalanan firmaların listesi aşağıda verilmiştir. Listede yer almayan bir işletmede İYE yapacak öğrencilerin İş Yeri Eğitim Protokolü EK-1'i 3 nüsha halinde imzalatıp bölüm başkanlığına 03.08.2018 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Listeden firma seçimi yapacak öğrenciler, ilgili firmanın çalışma alanı , işletme yeri vb özelliklerini araştırmaları ve ona göre başvuru yapmaları daha sonra olumsuzluk yaşanmaması için önem arz etmektedir. 

Listeden firma tercihinden bulunacak öğrencilerin mutlaka işletme ile bire bir görüşmesi gerekmektedir. İşletmeler  sizden ilave belge talep edebilir, ( örn savcılıktan temiz kağıdı, sağlık raporu  vd.) veya  servis  güzergahı /staj planlaması  veya farklı gerekçeler ( işletmenin taşınması, faaliyet alanı değişikliği vd.)  nedeniyle bu yıl Stajyer öğrenci almayacaklarını bildirebilirler.


YENİ MÜFREDAT - TEM4001 İŞYERİ EĞİTİMİ İŞLEM BASAMAKLARI

1- Kendi iş yeri bulan öğrencilerin İş Yeri Eğitim Protokolünü işyerine 3 nüsha halinde onaylatıp bölüm sekreterliğine teslimi (EK-1) (son tarih 03.08.2018)

2- İş Yeri Eğitim Müracaat Belgesini (EK-2) (Firma Listesi Aşağıda verilmiştir) , GSS Beyan Formu (EK-6) Doldurup yeni tarihli Transkrip ile birlikte Bölüm Sekreterliğine Teslimi (10.08.2018)

3- Hazırlanan kapalı zarf içerisindeki belgeleri (EK-3 ve Ek-4) imza karşılığı alınarak iş yeri yetkilisine teslimi ve Eğitime başlanması (xx.09.2018)

4- İş Yeri Eğitimi süresi boyunca bilgisayar ortamında doldurulan İş Yeri Eğitimi Değerlendirme Formunun İş Yeri Yetkilisine onaylatılması (Güz Yarıyılı final sınavlarının ilk haftası)

5- Onaylı İş Yeri Eğitim Raporu (EK-5) ve İşletme Yetkilisine Eğitim Başında teslim edilen kapalı zarfın (EK-3 ve EK-4 belgeleri) tekrar kapalı bir şekilde teslim alınarak Bölüm Yetkilisine teslim edilmesi (Güz Yarıyılı final sınavlarının ilk haftası sonuna kadar)

6- İş Yeri Eğitim Sınavına (yazılı ve/veya Sözlü) girilmesi (Güz Yarıyılı Final Haftası Son Haftası)


İş Yeri Eğitim Protokolü imzalanan Firmaların listesi (İş Yeri Eğitimi Firması Bulamayan Öğrenciler için İş Yeri Seçim Listesi)

İş yeri eğitimi için protokol imzalayan öğrencilerin değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

EK-1_İş Yeri Eğitimi Protokolü için tıklayınız. 

        İş Yeri Eğitimi Yönergesi İçin Tıklayınız.

EK-2_İş Yeri Eğitimi müracaat belgesi için tıklayınız.

EK-3_İş Yeri Eğitimi resmi yazısı için tıklayınız. 

EK-4_İş Yeri Eğitimi Değerlendirme Formu için tıklayınız.

EK-5_İş Yeri Eğitimi Raporu için tıklayınız.

EK6_GSS Bildirim Beyan Formu

 


Bu sayfa Textile Engineering tarafından en son 07.08.2018 14:28:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM